Chuột Newmen G8
245,000 đ 355,250 Gcoin
Chuột Newmen N500Plus
240,000 đ 200,000 đ 290,000 Gcoin -17 %
Bàn phím Newmen KB810
400,000 đ 580,000 Gcoin
Chuột Ozone Argon RGB
700,000 đ 599,000 đ 868,550 Gcoin -14 %
Chuột Ozone Neon 3K
680,000 đ 620,000 đ 899,000 Gcoin -9 %
Chuột Fuhlen G90
498,000 đ 722,100 Gcoin
Bàn phím Cơ Corsair-RGB-cherry MX slient
3,850,000 đ 5,582,500 Gcoin
Bàn phím Ozone strike pro spectra
3,200,000 đ 4,640,000 Gcoin
Bàn phím Ozone strike battle spectra
2,470,000đ 3,581,500 Gcoin
Combo Alcatroz 7770LFX
399,000 đ 578,550 Gcoin
Combo Alcatroz 7730LX
299,000 đ 433,550 Gcoin
Chuột Havoc2
399,000 đ 578,550 Gcoin
Chuột Corsair Sabre RGB
1,390,000 đ 2,015,500 Gcoin
Chuột Corsair Scimitar RGB
2,350,000đ 3,407,500 Gcoin
Chuột Corsair M65 PRO RGB
1,630,000 đ 2,363,500 Gcoin
Chuột Corsair GLAIVE RGB - Black
1,950,000 đ 2,827,500 Gcoin
Chuột Corsair Harpoon RGB
610,000 đ 884,500 Gcoin
Combo bàn phím E340 + chuột M266
360,000 đ 250,000 đ 362,500 Gcoin -31 %
Bàn phím Fuhlen G87 cherry
1,490,000đ 2,160,500 Gcoin